AdForm

Všechny formáty jsou funkční pro ihned.cz aktualne.cz a centrum.cz.

Formát (velikost) starteru lze přizpůsobit dle požadavku klienta a umístění na dané službé.

Požadavek na zpracování nebo výrobu podkladů zadává klient přímo AdFormu, pokud není dohodnuto jinak. Zároveň bychom chtěli klienty upozornit, že výrobu podkladů a s ní spojené náklady hradí klient.
Kontakt: traffic@adform.com