AdForm

Všechny formáty jsou funkční pro ihned.cz aktualne.cz a centrum.cz. Pro centrum.cz je velikost starteru 300x250px.

Požadavek na zpracování nebo výrobu podkladů zadává klient přímo AdFormu, pokud není dohodnuto jinak. Zároveň bychom chtěli klienty upozornit, že výrobu podkladů a s ní spojené náklady hradí klient.
Kontakt: traffic_cz@adform.com