Videoskin


Ukázka kreativy na službě aktualne.cz - ZDE

Ukázka kreativy na službě ihned.cz - ZDE


Technické specifikace

Dodat je nutné 720p video (1280x720px) ve formátu mp4. Maximální délka videa je 3min.
Dále je možné specifikovat barvu pozadí stránky, volitelně i jedno obrázkové pozadí v rozměru 1980x1000px. (jpg/png)
V případě dodání obrázkového pozadí je potřeba dodržet šířku pro content dle dané sluzby.

Funkcionalita

Kreativa má omezení frekvence zobrazení 2x na uživatele za den.

Video běží bez zvuku ve smyčce na pozadí stránky, do popředí přejde pouze na akci uživatele.
Mouseover na bocích nebo v oblasti leaderu spustí 3sec counter v leaderu, poté se odsune obsah stránky, video se bez přerušení zobrazí celé. Objeví se také zavírací tlačítko. Po zavření videa je zabráněno opětovnému spuštění ilayeru na stejný page view.

Pozn.:
Formát Videoskin nelze použít na webech Autickar.cz a Modernirizeni.cz
Než dojde na straně Microsoftu k vyřešení bugu v prohlížeči Edge, je tento vyloučen z cílení.

Změnou Autoplay Policy v hlavních prohlížečích (Chrome, Firefox, Safari,...) je výchozí nastavení takové, že je zvuk vypnutý.

Hledat
Flash prostředí
Action Script 2 | Action Script 3
English