Specifikace prokliku pro flash

Způsob definice prokliku vychází z oficiální definice SPIR

SKRIPT v actionscript2 na objektu "button" pro použití v reklamních systémech

on (release) {
	if (!_root.clickthru && _root.clickTag) {
		_root.clickthru = _root.clickTag;
	}
	if ( ! _root.clickTarget ) {
		_root.clickTarget = "_blank";
	}
	getURL(_root.clickthru, _root.clickTarget);
}

ACTIONSCRIPT2 implementace/ vývojová prostředí: Macromedia FLASH5-8 ( MF5, MF MX, MX2004, F 8), Adobe CS3/9 a CS4/10 (v režimu AS2), SWiSH Max2 AS2 je doporučovaná verze !

SKRIPT v actionscript3

(Adobe CS3,4 (9,10) + AS3) – kód není umístěn na tlačítku, ale na prvním framu animace v hlavní scéně (musí být zároveň od tohoto framu přítomný objekt tlačítka, jehož cesta a název se nastavuje na druhém řádku kódu - je to jediný řádek v kódu, který se musí editovat, nemá-li tlačítko přidělený název "AdbuttonJmeno")

var clickT:Object = root.loaderInfo.parameters; 
var Adbutton = AdbuttonJmeno; //plna cesta k objektu tlacitka 
if (clickT.clickthru == undefined && clickT.clickTag) { 
	clickT.clickthru = clickT.clickTag; 
} 
if (clickT.clickthru == undefined && clickT.clickTAG) { 
	clickT.clickthru= clickT.clickTAG; 
} 
if (clickT.clickTarget == undefined ) { 
	clickT.clickTarget = "_blank"; 
} 
Adbutton.addEventListener( MouseEvent.CLICK, AdClick ); 
function AdClick( e:MouseEvent):void{ 
	navigateToURL(new URLRequest(clickT.clickthru), clickT.clickTarget); 
}

Flash kreativa s více URL

Pokud má kreativa ve formátu Flash (SWF) více tlačítek, na každém z nich musí být vložena definice prokliku s číselným indexem:

// ActionScript2
on (release) {
	getURL(_root.clickthruN, _root.clickTarget);
}
// ActionScript3
var clickT:Object = root.loaderInfo.parameters; 
var AdbuttonN = root.AdbuttonName; //Cesta k objektu tlačítka
 
AdbuttonN.addEventListener( MouseEvent.CLICK, AdClickN );

function AdClickN( e:MouseEvent):void{ 
         navigateToURL(new URLRequest(clickT.clickthruN), "_blank"); 
}

kde N je číslo od 1 do N udávající pořadí prokliku. Např. pro 6 URL bude N od 1 do 6.

Ověření funkčnosti prolinku na banneru

 <object width="320" height="240" data="http://vasedomena/flash.swf?clickthru=http//centrum.cz/" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars" value="clickTarget=_blank&clickthru=http//centrum.cz/" /><param name="src" value="http://vasedomena/flash.swf?clickthru=http//centrum.cz/" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /></object> 

Pokud se Vám po kliku na banner otevřela stránka do nového okna www.centrum.cz, tak je prolink v pořádku.

Hledat
Flash prostředí
Action Script 2 | Action Script 3
English