Doporučení pro přípravu URL při použití Google Analytics

V případech, kdy subjekt realizující reklamní kampaň na webech Economia používá na cílových stránkách nebo pro měření statistik systém Google Analytics, může dojít k situaci, že v rámci svého měření zaznamená rozdíl hodnot získaných z Google Analytics v porovnání s hodnotami emisních systémů Economia.

Tato situace je dána tím, že cílové url jsou zadávána bez parametrů. To znamená, že v případě použití GA refererů, např. centrum.cz, atlas.cz atp., nejsou tyto zaznamenány a místo nich je uvedeno pouze "adocean.pl", což právě značí pouze emisní systém používaný naší společností.

Doporučeným řešením situace je použití tzv. určujících parametů v cílových url.

Příklad:
cílové url klasické (běžné), bez určujících parametrů, které vede přímo na cílovou webovou stránku:
http://www.domena.cz/adresa/stranka.html


Doporučený postup a úprava cílového url při použití Google Analytics (vzorová ukázka) č.1:
http://www.example.com/?utm_source=CentrumCZ&utm_medium=banner

V tomto případě přišel návštěvník přes Centrum.cz a bannerovou kampaň.


Doporučený postup a úprava cílového url při použití Google Analytics (vzorová ukázka) č.2:
http://www.example.com/?utm_source=SearchCentrumCZ&utm_medium=KW&utm_term=letenky.
V tomto případě přišel návštěvník přes vyhledávání Centrum.cz a hledal slovo "letenky".
Určující parametry zde jsou:
 • Povinné paramertry:
  • utm_source: odkazující zdroj, tedy jméno webu či reklamního systému. Například Centrum.cz, Atlas.cz, Najisto.cz, AdFox.cz apod.
  • utm_medium: specifikujte, o jakou kampaň se jedná, tedy zda jde o banner, placený odkaz a podobně
 • Nepovinne parametry:
  • utm_term: určuje konkrétní reklamní prvek, typicky placené klíčové slovo
  • utm_content: určuje verzi inzerátu
  • utm_campaign: jméno či interní označení konkrétní kampaně, např. "image kampaň" nebo "celoroční produktová komunikace"
Určující nepovinné parametry si může objednavatel kampaně určit a definovat dle svého uvážení a potřeby.
Nejčastějšími parametry bývají tyto hodnoty:
 • interní označení kampaně
 • médium na kterém banner běží
 • formát, rozměr formátu
Hledat
Flash prostředí
Action Script 2 | Action Script 3
English