Economia, a.s. | Doporučení pro přípravu URL při použití Google Analytics

Doporučení pro přípravu URL při použití Google Analytics

Doporučení pro přípravu URL při použití Google Analytics

Online nástroj pro přípravu URL při použití Google Analytics: Campaign URL Builder - Google Analytics Tool

Příklad:
cílové url klasické (běžné), bez určujících parametrů, které vede přímo na cílovou webovou stránku:
http://www.domena.cz/adresa/stranka.html


Doporučený postup a úprava cílového url při použití Google Analytics (vzorová ukázka) č.1:
http://www.example.com/?utm_source=CentrumCZ&utm_medium=banner

V tomto případě přišel návštěvník přes Centrum.cz a bannerovou kampaň.


Doporučený postup a úprava cílového url při použití Google Analytics (vzorová ukázka) č.2:
http://www.example.com/?utm_source=SearchCentrumCZ&utm_medium=KW&utm_term=letenky.
V tomto případě přišel návštěvník přes vyhledávání Centrum.cz a hledal slovo "letenky".
Určující parametry zde jsou:
 • Povinné paramertry:
  • utm_source: odkazující zdroj, tedy jméno webu či reklamního systému. Například Centrum.cz, Aktualne.cz, Najisto.cz apod.
  • utm_medium: specifikujte, o jakou kampaň se jedná, tedy zda jde o banner, placený odkaz a podobně
 • Nepovinne parametry:
  • utm_term: určuje konkrétní reklamní prvek, typicky placené klíčové slovo
  • utm_content: určuje verzi inzerátu
  • utm_campaign: jméno či interní označení konkrétní kampaně, např. "image kampaň" nebo "celoroční produktová komunikace"
Určující nepovinné parametry si může objednavatel kampaně určit a definovat dle svého uvážení a potřeby.
Nejčastějšími parametry bývají tyto hodnoty:
 • interní označení kampaně
 • médium na kterém banner běží
 • formát, rozměr formátu
Hledat
Flash prostředí
Action Script 2 | Action Script 3
English