Direct maily

Direct mail je služba umožňující přímé oslovení uživatelů portálů Centrum.cz, Atlas.cz a Volny.cz na základě jejich osobních preferencí. Oblast zájmu si volí uživatel při registraci do služeb poskytovaných na portálu Centrum.cz nebo Atlas.cz.

Význam direct mailů pro uživatele

 • získání informací, o které mají zájem (slevy, nabídky apod.)

Význam direct mailů pro inzerenta

 • cílené oslovení uživatelů

Typy direct mailů

Obchodní sdělení

 • cílení: nerozesílá se na žádnou uživatelem vybranou kategorii, ale lze cílit podle věku, pohlaví nebo regionu
 • periodicita: rozesílá se max. 1x měsíčně na konkrétního uživatele
 • způsob odhlášení: uživatel má v patičce každého obchodního sdělení možnost se z odebírání těchto sdělení navždy odhlásit kliknutím na odkaz "Odhlásit"

Infotext

 • cílení: rozesílá se na uživatelem vybrané kategorie zájmu, které mohou být dále úžeji cíleny na věk, pohlaví nebo region
 • periodicita: rozesílá se max. 1x týdně na danou kategorii
 • způsob odhlášení: uživatel má v patičce každého Infotextu možnost se z odebírání těchto sdělení odhlásit tak, že je přesměrován do nastavení, kde si může přenastavit zvolené kategorie zájmu

Základní omezující podmínky direct mailu

 • Podklady: výhradně v HTML formátu
 • Délka titulku (předmět zprávy): max. 50 znaků včetně mezer
 • Datová velikost mailu: 50 kB (zdrojový kód)
 • Celková datová velikost: max. 200 kB (včetně obrázků)

Obsah Direct mailu

 • musí být v souladu s platnými právními předpisy
 • musí být zřejmé, že se jedná o komerční nabídku systému infotext
  • nepřípustné je např. přímé oslovení uživatelů, podpis mailu konkrétní osobou atd.
 • nesmí se jednat o reklamu soutěžitele v rámci hospodářské soutěže se společností Economia a.s., popř. některého jejího partnera
  • tuto podmínku lze ověřit při rezervaci či objednávce kampaně po sdělení identifikačních údajů inzerenta a popisu propagovaného produktu
 • musí propagovat jen produkty či služby odpovídající zvolené kategorii infotextu
  • nelze tedy posílat infotext propagující např. čistící prostředky na uživatele se zájmem o informace o bydlení
 • musí být v souladu obchodní politikou společnosti Economia a.s..

Při nesplnění kterékoliv z výše uvedených podmínek si společnost Economia a.s. vyhrazuje právo objednávku direct mailu odmítnout, a to i po potvrzení objednávky v případě, že důvod pro odmítnutí spočívá v podkladech, které společnost při potvrzení objednávky ještě neměla k dispozici.

Direct mail bude zpracován v nejbližším možném termínu, obvykle nejpozději do 5 pracovních dnů.

Pro kontrolu podkladů je stanovena lhůta 3 pracovních dnů. Stejná lhůta platí také pro kontrolu vrácených a opravených podkladů.


Technické parametry

Inzerentem dodaný HTML kód direct mailu musí splňovat následující podmínky:

 • Dodaný HTML kód musí být relativně samostatnou částí těla stránky, protože direct mail je zobrazován jako součást větší HTML stránky (v emailové aplikaci) a zároveň si jej uživatel může stáhnout přímo do svého mailového klienta (např. Outlook, Thunderbird).
 • Chce-li tvůrce pro formátování prvků použít stylopis kaskádových stylů (tj. tag), musí to udělat tak, aby tím nenarušil formátování prováděné externím souborem stylů pro danou stránku. Styly je proto třeba vázat buď na třídy nezaměnitelné s třídami používanými v centrální šabloně (všechny názvy lze třeba zabezpečit prefixem, např. podle názvu inzerenta)nebo celý obsah direct mailu uzavřít do prvku s určitým identifikátorem a veškeré další použité styly poté vázat jen na použití s tímto identifikátorem.
  • Doporučujeme používat pouze inline stylování - někteří mailoví klienti neberou v potaz obecné definice kaskádových stylů.
 • Direct mail nesmí obsahovat kód žádného skriptovacího jazyka (JavaScript, VBScript, apod.) ani FLASH animace.
 • Direct mail nesmí obsahovat mapování obrázku (pomocí tagu ).
 • Všechny odkazy musí vést do nového okna (parametr target="_blank").
 • Prokliky všech odkazů se měří dohromady (nepoužije-li klient vlastní měření již v kódu direct mailu).
 • Obrázky musí být součástí dodaných podkladů, v HTML kódu musí být cesta relativní.
  • Pokud si je klient jist, že jeho servery unesou zátěž rozeslaného direct mailu, může nechat obrázky na svých serverech a použije absolutní cestu.
 • Direct mail by neměl obsahovat obrázky na pozadí elementů
  • Tyto obrázky se v některých mailových klientech se nezobrazí.
 • Pro odkaz (element <a href="..."></a>) nelze použít stylování (náš systém parametr style odstraní).
  • Pokud je to třeba, odkazy nastylujete zanořeným elementem (například <span> nebo <font>).
 • Datová velikost textu (HTML kódu), včetně vložených obrázků, nesmí přesáhnout 200 kB.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek má Economia a.s. právo pozastavit realizaci objednávky až do odstranění problémů a splnění všech podmínek.

Doporučení, jak docílit správného zobrazení direct mailů:

 • Z hlavní šablony stylů emailové aplikace se mohou na direct mail dědit některé vlastnosti, které můžou ovlivňovat stylování direct mailu (pokud je zobrazován přes webové rozhraní).
  • Toto lze snadno oveřit, pokud si stáhnete externí soubor stylů z ostrého serveru a přidáte ho stejným způsobem do vašeho rozpracovaného direct mailu pomocí tagu .
 • Direct maily by měly být psány jako HTML maily. Jejich psaní má svá specifika a liší se od psaní běžné stránky. Používá se zde tzv. tabulkový layout. Hodnoty vlastností jednotlivých elementů se nastavují u každého elementu zvlášť. Mezi vlastnosti, které je důležité nastavit (abyste si byli jisti, že vzhled vašeho direct mailu zůstane nezměněn i v emailových klientech)patří:
  • barva textu a pozadí (color a background)
  • vlastnosti písma (font-family a font-size, příp. font-weight a font-style)
  • odsazení (margin a padding)
 • Více informací o kódování HTML emailů můžete najít například na stránce Jak na kódování HTML emailů nebo na anglicky psané HTML email guide.

Seznam kategorií cíleného infotextu

Hlavní kategorie

 • Nabídky pro cestování a dovolené
 • Svět informačních technologií
 • Ze světa automobilů
 • O financích a bankovnictví
 • Kulturní akce
 • Svět komunikací a mobilních telefonů
 • Sportovní zpravodajství a potřeby
 • Zpravodajství z domova i ze světa
 • Počasí
 • iPanel - výzkum internetu
 • Informace o soutěžích
 • O módě, kosmetice, zdraví a vztazích
 • O počítačových hrách, herních konzolích a hw
 • Reality a Bydlení
 • Zábava, kutilství a volný čas
 • Vzdělávání - školení a kurzy
 • O těhotenství, dětech a rodině
 • Recepty, vaření, zdravá výživa

Nabídky zaměstnání

 • Administrativa, ostatní
 • Finance
 • IT, vývoj
 • Marketing
 • Nákup a prodej

Speciální nabídky

 • Nabídky pro Vaši firmu
 • O výhodných nákupech na internetu

Ostatní cílení

 • Pohlaví
 • Věk
 • Okresy, kraje

Economia audience

Pro zacílení Direct mailu lze dále použít Economia audience segmenty, jako např. "zájemce o nákup mobilního telefonu" nebo "zájemce o módu". Díky možnosti zacílit konkrétní publikum získávají inzerenti velmi efektivní nástroj jak pro branding, tak i pro výkonnostní kampaně. Pro aktuální seznam dostupných segmentů nás neváhejte kontaktovat.

Hledat
Flash prostředí
Action Script 2 | Action Script 3
English