Starter + i-Layer

Technical specifications

The format consists of two creatives: starter and I-Layer.

StarterI-layer
Formát SWF, JPEG, GIF SWF, JPEG, GIF
Sizes (WxH) According to the standard format according to the instructions in the underlying material
Data size 50 kB 50 kB
Max. length animation (display) limited * 15 seconds

* when located on the HP Centrum.cz, Atlas.cz or Volny.cz animation is limited to 15 seconds . Creativity must then remain static. I-Layer must not overlap the widget to search and e-mail.

Funkcionalita

construction

Starter

They have defined the following functions:

 1. Move the cursor to the surface of the starter (roll over)
  on (rollOver){
  	if ( _root.activex == 1 ) {
  		fscommand( "_starterIn" );
  	} else {
  		getURL( "javascript:" + _root.prefix + "_starterIn()" );
  	}
  }
  
  /* knihovny potrebne pro ilayer */
  import flash.external.ExternalInterface;
  
  /* posluchaci udalosti - najeti mysi */
  /* predpoklada, ze adButton je tlacitko v nejvyssi vrstve (pro URL klik) */
  adButton.addEventListener( MouseEvent.MOUSE_OVER, extJsFncShow );
  /* volani JS funkci mimo flash */
  function extJsFncShow( e:MouseEvent ):void {
    if ( flash.external.ExternalInterface.available ) {
      ExternalInterface.call("ilayerShow()");
    }
  }
  
 2. Leaving the area cursor (roll out):
  on (rollOut) {
  	if ( _root.activex == 1 ) {
  		fscommand( "_starterOut" );
  	} else {
  		getURL( "javascript:" + _root.prefix + "_starterOut()" );
  	}
  }
  
  
  /* posluchaci udalosti - odjeti mysi */
  /* predpoklada, ze adButton je tlacitko v nejvyssi vrstve (pro URL klik) */
  adButton.addEventListener( MouseEvent.MOUSE_OUT, extJsFncHide );
  function extJsFncHide( e:MouseEvent ):void {
    if ( flash.external.ExternalInterface.available ) {
      ExternalInterface.call("ilayerHide()");
    }
  }
  
 3. Clickthru:

  ACTIONSCRIPT2 implementace/ vývojová prostředí: Macromedia FLASH5-8 ( MF5, MF MX, MX2004, F 8), Adobe CS3/9 a CS4/10
  (v režimu AS2), SWiSH Max2 AS2 je doporučovaná verze !

  on (release) {
  if (!_root.clickthru && _root.clickTag) {
  _root.clickthru = _root.clickTag; }
  if ( ! _root.clickTarget ) {
  _root.clickTarget = "_blank";
  }
  getURL(_root.clickthru, _root.clickTarget);
  }

  (Adobe CS3,4 (9,10) + AS3) – kód není umístěn na tlačítku, ale na prvním framu animace v hlavní scéně
  (musí být zároveň od tohoto framu přítomný objekt tlačítka, jehož cesta a název se nastavuje na druhém řádku kódu - je to jediný řádek v kódu, který se musí editovat, nemá-li tlačítko přidělený název "AdbuttonJmeno")

  var clickT:Object = root.loaderInfo.parameters;
  var Adbutton = AdbuttonJmeno; //plna cesta k objektu tlacitka
  if (clickT.clickthru == undefined && clickT.clickTag) {
  clickT.clickthru = clickT.clickTag;
  }
  if (clickT.clickthru == undefined && clickT.clickTAG) {
  clickT.clickthru= clickT.clickTAG;
  }
  if (clickT.clickTarget == undefined ) {
  clickT.clickTarget = "_blank";
  }
  Adbutton.addEventListener( MouseEvent.CLICK, AdClick );
  function AdClick( e:MouseEvent):void{
  navigateToURL(new URLRequest(clickT.clickthru), clickT.clickTarget);
  }

I-Layer

Internally should be I-Layer constructed as follows:

I-Layer must contain in the upper right corner of the distinct button with the cross and the word "Close" and must call these JavaScript functionsí:

 1. At the close button:
  on (release) {
  	if ( _root.activex == 1 ) {
  		fscommand( "_close" );
  	} else {
  		getURL( "javascript:" + _root.prefix + "_close()" );
  	}
  }
  
  
  adButtonClose.addEventListener( MouseEvent.CLICK, extJsFncClose );
  function extJsFncClose( e:MouseEvent ):void {
    if ( flash.external.ExternalInterface.available ) {
      ExternalInterface.call("ilayerClose()");
    }
  }
  
  
 2. Clickthru:

  ACTIONSCRIPT2 implementace/ vývojová prostředí: Macromedia FLASH5-8 ( MF5, MF MX, MX2004, F 8), Adobe CS3/9 a CS4/10
  (v režimu AS2), SWiSH Max2 AS2 je doporučovaná verze !

  on (release) {
  if (!_root.clickthru && _root.clickTag) {
  _root.clickthru = _root.clickTag; }
  if ( ! _root.clickTarget ) {
  _root.clickTarget = "_blank";
  }
  getURL(_root.clickthru, _root.clickTarget);
  }

  (Adobe CS3,4 (9,10) + AS3) – kód není umístěn na tlačítku, ale na prvním framu animace v hlavní scéně
  (musí být zároveň od tohoto framu přítomný objekt tlačítka, jehož cesta a název se nastavuje na druhém řádku kódu - je to jediný řádek v kódu, který se musí editovat, nemá-li tlačítko přidělený název "AdbuttonJmeno")

  var clickT:Object = root.loaderInfo.parameters;
  var Adbutton = AdbuttonJmeno; //plna cesta k objektu tlacitka
  if (clickT.clickthru == undefined && clickT.clickTag) {
  clickT.clickthru = clickT.clickTag;
  }
  if (clickT.clickthru == undefined && clickT.clickTAG) {
  clickT.clickthru= clickT.clickTAG;
  }
  if (clickT.clickTarget == undefined ) {
  clickT.clickTarget = "_blank";
  }
  Adbutton.addEventListener( MouseEvent.CLICK, AdClick );
  function AdClick( e:MouseEvent):void{
  navigateToURL(new URLRequest(clickT.clickthru), clickT.clickTarget);
  }

Související soubory

Zdrojový soubor starter+ilayer v AS2

Stáhněte si zdrojový soubor ilayeru v prostředí ActionScript 2 pro lepší orientaci implementace..

27 kB | zip | 23. 04, 2015 | Stáhnout

Search
Flash environment
Action Script 2 | Action Script 3
Česky