iDvertorial


iDvertorial

Online reklamní formát idvertoriál je založen na kampani obsahující kolekci 4 článků. Články v kolekci mohou být psány na jedno téma odlišným stylem nebo až na 4 různá témata. Témata článků v jedné kolekci se musí týkat vždy jednoho podnikatelského záměru.

Pro každý článek je možné uvést dva nadpisy/perex a fotografie
(Systém vyhodnocuje a upřednostňuje uspešnější)

Hledat
Flash prostředí
Action Script 2 | Action Script 3
English