PR článek Ihned.cz

Ihned.cz
SloženíTechnické specifikace
Nadpis maximálně 100 znaků včetně mezer.
Anotace maximálně 300 znaků včetně mezer, (text bude pokrácen dle velikosti titulku)
Obrázek k anotaci statický GIF/JPG/PNG 230x130px
Obrázek k anotaci pro EGO! statický GIF/JPG/PNG 240x135 pixelů.
Poutací obrázek statický GIF/JPG/PNG 730x410px (16:9)
Text a obsah článku
  • Text by měl mít maximálně 3000 znaků včetně mezer.
  • V článku lze použít 5 odkazů směřujících na stránky mimo článek a souvisejících s předmětem a obsahem článku.
Doprovodné a ostatní ilustrace do článku
  • Celkový počet uveřejněných obrázků či jejich výběr posoudí redaktor dle délky a formátování textu.

Doporučený způsob předání podkladů

Obecná pravidla

Hledat
Flash prostředí
Action Script 2 | Action Script 3
English