Soutěže


Rychlá navigace:Je komerční text, kterým inzerent uživatelům předává informace, představuje či upozorňuje na své služby či produkty. Rozšířený o možnost účasti v soutěži o věcné ceny spojené s předmětem činnosti inzerenta.

Podklady je nezbytné zaslat minimálně 3 pracovní dny před publikací PR článku/soutěže.

Aktuálně.cz
SloženíTechnické specifikace
NadpisMaximálně 100 znaků včetně mezer
AnotaceMaximálně 300 znaků včetně mezer
Obrázek k anotacistatický GIF/JPG/PNG; velikost zdrojové fotky ideálně 640x360px. *
Hlavní poutací obrázek soutěžestatický GIF/JPG/PNG; velikost zdrojové fotky ideálně 640x360px
Text a obsah soutěže
 • doporučená délka textu je do 1-3 tisíce znaků včetně mezer (pokud je soutěž spojena s PR článkem)
 • do textu je možné vkládat odkazy směřující na stránky mimo soutěž a související s předmětem a obsahem soutěže
Soutěžní otázky
 • soutěž obvykle obsahuje 1 až 3 otázky, ke každé z nich jsou k dispozici typicky 3 možnosti, přičemž pouze jedna je správná
 • v případě soutěže spojené s marketingovým průzkumem je možné využít max. 10 otázek
Doprovodné a ostatní ilustrace do článku
 • do textu je možné vkládat fotky orientované na výšku či na šířku (ilustrace konkrétních výher); velikost zdrojové fotky ideálně 640x360px.
 • celkový počet uveřejněných obrázků či jejich výběr posoudí zadávající (redakce/back office) dle délky a formátování textu
Výherní ceny
 • soutěží se typicky o 3, maximálně o 5 výherních cen, pokud není předem dohodnuto jinak
 • výhry rozesílá zdavatel soutěže na základě podkladů od společnosti Economia a. s., pokud není předem dohodnuto jinak
Doporučený způsob předání podkladů
 • text soutěže připravený a formátovaný na odstavce s vyznačením mezititulků, odkazů směřujících mimo článek (včetně cílových URL)
 • soutěžní otázky a varianty odpovědí včetně označené správné odpovědi
 • soubory s fotkami (GIF/JPG/PNG) označenými (hlavní poutací obrázek plus fotky do textu soutěže)
 • případné měřící kódy v samostatném .TXT souboru s popisem a označním jednotlivých kódů a skriptů

* Pozn. - rozměry konkrétních foto anotací jsou: 252x189 px (HP Aktuálně.cz), 280x186 px (výpis rubriky, např. Domácí), 90x90 px (výpis rubriky na mobilu)


Žena.cz
Složení Technické specifikace
Nadpis maximálně 100 znaků včetně mezer.
Anotace maximálně 300 znaků včetně mezer.
Obrázek k anotaci statický GIF/JPG/PNG 350 x 350 pixelů.
Hlavní poutací obrázek soutěže statický GIF/JPG/PNG 1180 x 664 pixelů.
Text a obsah soutěže
 • text by měl mít maximálně 1000 znaků včetně mezer,
 • lze použít až 5 odkazů směřujících na stránky mimo soutěž a souvisejících s předmětem a obsahem soutěže.
Soutěžní otázky
 • počet otázek může být 3 až 5,
 • každá otázka vždy se 3 až 4 volbami odpovědí, při čemž jen jedna může být správná.
Doprovodné a ostatní ilustrace do článku
 • jsou přijímány tyto rozměry a orientace grafiky:
  • na šířku je přijímán přesný rozměr 670x563px
 • celkový počet uveřejněných obrázků či jejich výběr posoudí redaktor dle délky a formátování textu.
Výherní ceny
 • soutěží se maximálně o 4 výherní ceny, pokud není předem dohodnuto jinak. Výhry rozesílá zadavatel soutěže na základě podkladů od společnosti Economia a. s., pokud není předem dohodnuto jinak.
Doporučený způsob předání podkladů
 • text soutěže připravený a formátovaný na odstavce s vyznačením zvýrazněných (tučných) pasáží, odkazů směřujících mimo článek (včetně cílových URL), uložený ve formát .DOC nebo .RTF,
 • soutěžní otázky zvýrazněné tučně, správná odpověď zvýrazněna barvou odlišnou od okolního textu,
 • soubory obrázků pojmenované podle tématu článku, typu a rozměru,
 • případné měřící kódy v samostatném .TXT souboru s popisem a označním jednotlivých kódů a skriptů.
Hledat
Flash prostředí
Action Script 2 | Action Script 3
English