AdForm Formáty

Formát (velikost) starteru lze přizpůsobit dle požadavku klienta a umístění na dané službé.

Požadavek na zpracování nebo výrobu podkladů zadává klient přímo AdFormu, pokud není dohodnuto jinak. Zároveň bychom chtěli klienty upozornit, že výrobu podkladů a s ní spojené náklady hradí klient.

U všech „expandable“ formátů musí být nastaveno spuštění pouze na akci uživatele, a to minimálně jako 3 vteřinový mouseover na starteru. Zároveň by měl být na starteru nějaký ukazatel / counter aby uživatel věděl „že se něco děje“.

Kontakt: traffic@adform.com