Aplikace pro vygenerování "New byznys" reportu.

Po kliknutí na tlačítko "Vygeneruj report" se ze SAS na pozadí postupně stáhnou dva velké reporty - jeden s daty za posledních 365 dnů, a druhý s dřívějšími daty. Následně se oba reporty porovnají a vygeneruje se nový pouze s daty za "New Byznys".

"New byznys" znamená to, že inzerent u nás měl kampaň v posledních 365 dnech, ale předtím ne.

Celá tato operace je časově náročná (minuty), po kliknutí na tlačítko pro vygenerování reportu nezavírej ani nerefreshuj stránku, nech operaci doběhnout. O průběhu budeš informován, a po dokončení bude možné stáhnout výsledek v csv.

Heslo: