VideoAd

Široká paleta interaktivních video formátů vyrobených v HTML5. Mezi nejpopulárnější patří VideoAd ze standardních základen, nicméně lze použít i interaktivnější možnosti.

Limitující je pouze velikost vybraného reklamního formátu:

  • Leaderboard 990×100
  • DoubleLeaderboard 990×200
  • Medium Rectangle 300×250
  • Half Page Ad 300×600
  • Wallpaper 480×300

U „sticky“ formátů, jako například FloorAd, platí omezení 1x / UU na den, u ostatních se toto omezení týká pouze automatického spouštění ilayeru.

Více info na stránkách VideoAd zde.
 

Měřící kódy „Třetích stran“

– je možné nasadit pouze měřící body 1×1 pixel a trackovací URL adresu

– akceptujeme většinu reklamních systémů (BBelements, AdOcean, DoubleClick apod.), ale vyhrazujeme si právo v případě výpadku systémů „Třetích stran“ měřící kód odstranit