Devatero pro autory internetové reklamy

  1. Drž se nativních formátů! Nativním obrázkovým formátem se rozumí GIF (Grafic interchange format), JPEG (Joint Photographic Experts Group) a nebo PNG (Portable Network Graphics). Reklama v jiných formátech musí být doplněna a dodána i v jednom z uvedených formátů.
  2. Méně je více! Na konci práce s výrobou reklamy pro internetové stránky maximálně zmenši objem výsledných souborů před předáním, ovlivní to úspěšnost! Nezapomeň na velikostní omezení daných formátů a i tak se snaž snížit objem pod tyto hranice. Příjemce má právo z tohoto důvodu vrátit soubory zpět na přepracování nebo zmenšit objem (aniž by se viditelně změnila kvalita). To platí i pro scripty!
  3. Reklama není web! Richmedia (bannery tvořené v HTML a příkazy ve scriptovacím jazyce) musí být univerzálně nasaditelné na jakékoliv stránky, kód musí být kompaktní (v jednom celku) a nesmí se odkazovat na externí scripty nebo požadovat speciální úpravy v nosných stránkách..
  4. Reklama je pro všechny návštěvníky stránek! Nezapomeň, že existují různé prohlížeče v různých verzích na různých operačních systémech. Není-li možné funkci reklamy zajistit pro všechny ve stejné kvalitě, zajisti detekcí v kódu alternativní obsah!
  5. Dodávej úplné a podrobné podklady! Dodávej kompletní odzkoušenou kreativu. Kód richmedia musí byt odzkoušen a v kompaktním celku javascriptu (nutné části nesmí být v jiných částech HTML, jiných oddílech scriptu nebo dalších načítaných souborech). Nešetři komentáři; u složitějších typů s animací nad nosnou stránkou vystav ukázku s podkladovou stránkou co nejpodobnější té cílové.
  6. Dodávej podklady včas! Příprava média a kampaně chvíli trvá, zvlášť když je to složitější typ animace. Je potřeba více času i lidí j na přípravu a odsouhlasení, proto podklady dodávej 5 pracovních dní před časem kampaně. Sám se zajímej, jestli není nějaký problém nebo omezení původní zamýšlené funkčnosti při ostrém nasazení.
  7. Reklama není v okně prohlížeče ani v počítači sama! Kontroluj výslednou reklamu tak, aby nezatěžovala příliš výkon počítače a neobtěžovala i když zrovna není vidět v aktivním okně. Kontroluj a optimalizuj javascriptové funkce tak, aby nezatěžovaly neúměrně procesor počítače.
  8. Ne každá práce musí být korunována úspěchem! Nediv se, když se podklady vrátí na přepracování, pozorně čti připomínky, zkoušej v podmínkách co nejvíce podobných reálnému nasazení (reklama samostatně umístěná na jiném serveru než vlastní stránky), nepožaduj speciální podmínky na úpravy na nosném serveru/zdrojových www stránkách; hledej jednoduché, univerzální a funkční řešení.
  9. Komunikuj, zkoušej, studuj! Co jde napoprvé těžko a složitě, je příště už rutinní záležitost. Neboj se zeptat, když si nevíš rady.

Zdroj SPIR z. s. p. o.