Doporučení pro přípravu URL při použití Google Analytics

Online nástroj pro přípravu URL při použití Google Analytics: Campaign URL Builder – Google Analytics Tool

Příklad:

cílové url klasické (běžné), bez určujících parametrů, které vede přímo na cílovou webovou stránku:

http://www.domena.cz/adresa/stranka.html

Doporučený postup a úprava cílového url při použití Google Analytics (vzorová ukázka) č.1:

http://www.example.com/?utm_source=CentrumCZ&utm_medium=banner

V tomto případě přišel návštěvník přes Centrum.cz a bannerovou kampaň.

Doporučený postup a úprava cílového url při použití Google Analytics (vzorová ukázka) č.2:

http://www.example.com/?utm_source=SearchCentrumCZ&utm_medium=KW&utm_term=letenky.

V tomto případě přišel návštěvník přes vyhledávání Centrum.cz a hledal slovo „letenky“.

Určující parametry zde jsou:

 • Povinné paramertry:
  • utm_source: odkazující zdroj, tedy jméno webu či reklamního systému. Například Centrum.cz, Aktualne.cz, Najisto.cz apod.
  • utm_medium: specifikujte, o jakou kampaň se jedná, tedy zda jde o banner, placený odkaz a podobně
 • Nepovinne parametry:
  • utm_term: určuje konkrétní reklamní prvek, typicky placené klíčové slovo
  • utm_content: určuje verzi inzerátu
  • utm_campaign: jméno či interní označení konkrétní kampaně, např. „image kampaň“ nebo „celoroční produktová komunikace“

Určující nepovinné parametry si může objednavatel kampaně určit a definovat dle svého uvážení a potřeby.

Nejčastějšími parametry bývají tyto hodnoty:

 • interní označení kampaně
 • médium na kterém banner běží
 • formát, rozměr formátu