Nejčastější důvody zamítnutých nebo vrácených podkladů

Kreativa má špatně definovaný proklik, nebo proklik neexistuje, a tudíž nefunguje cílová url.

  • Řešení: Upravit definici prokliku dle tohoto návodu.

Větší datová velikost kreativy

  • Celková velikost kreativy je vyšší, než-li je povolena dle technických pořadavků.
  • Řešení: Použít větši kompresi bitmapových obrázků.

Kreativa splývá s pozadím stránky

  • Není znatelné, co je samostnatná stránka a co reklama.
  • Řešení: Přidat ke kreativě min. 1px rámeček kontrastní barvy.

Použití ovládacích prvků operačních systémů (kurzorová šipka, ručička)

  • Banner nesmí obsahovat ovládací prvky operačních systémů.
  • Řešení: Při použití součástí operačních systémů v banneru musí být tyto prvky zřetelně odlišeny od prvků systému konečného uživatele. Velikost musí být minimálně jedenkrát větší. Povolena jsou barevná provedení i další jiné úpravy tvaru prvků.