Custom Cursor TP

Custom cursor:
  • kurzor dodat ve velikosti 64x64px
  • kurzor by měl mít znázorněný indiktátor (aby uživatel věděl kam kurzorem myši míří) v podobě zvýraznění levého horního rohu či ho přizpůsobit do podoby „ukazatele“.
  • formát kurzoru je .cur nebo transparentni png
  • Caping 1x / den

Ukázka s kreativou branding zde.