Direct Mailing

Direct mail je služba umožňující přímé oslovení uživatelů portálů Centrum.cz, Atlas.cz a Volny.cz na základě jejich osobních preferencí.

Význam direct mailů pro uživatele

 • získání informací, o které mají zájem (slevy, nabídky apod.)

Význam direct mailů pro inzerenta

 • cílené oslovení uživatelů

 

Ukázka direct mailingu

Ukázka 1 – zde
Ukázka 2 – zde

Obsah Direct mailu

 • spolu s podklady zašlete i předmět e-mailu (max. 50 znaků včetně mezer)
 • musí být v souladu s platnými právními předpisy
 • musí být zřejmé, že se jedná o komerční nabídku systému infotext
  • nepřípustné je např. přímé oslovení uživatelů, podpis mailu konkrétní osobou atd.
 • nesmí se jednat o reklamu soutěžitele v rámci hospodářské soutěže se společností Economia a.s., popř. některého jejího partnera
  • tuto podmínku lze ověřit při rezervaci či objednávce kampaně po sdělení identifikačních údajů inzerenta a popisu propagovaného produktu
 • musí propagovat jen produkty či služby odpovídající zvolené kategorii infotextu
  • nelze tedy posílat infotext propagující např. čistící prostředky na uživatele se zájmem o informace o bydlení
 • musí být v souladu obchodní politikou společnosti Economia a.s..

Při nesplnění kterékoliv z výše uvedených podmínek si společnost Economia a.s. vyhrazuje právo objednávku direct mailu odmítnout, a to i po potvrzení objednávky v případě, že důvod pro odmítnutí spočívá v podkladech, které společnost při potvrzení objednávky ještě neměla k dispozici.

Direct mail bude zpracován v nejbližším možném termínu, obvykle nejpozději do 5 pracovních dnů.

Pro kontrolu podkladů je stanovena lhůta 3 pracovních dnů. Stejná lhůta platí také pro kontrolu vrácených a opravených podkladů.

 

Technické parametry

Inzerentem dodaný HTML kód direct mailu musí splňovat následující podmínky:

 • Dodaný HTML kód musí být relativně samostatnou částí těla stránky, protože direct mail je zobrazován jako součást větší HTML stránky (v emailové aplikaci) a zároveň si jej uživatel může stáhnout přímo do svého mailového klienta (např. Outlook, Thunderbird).
 • Dodaný HTML kód musí být validní – https://validator.w3.org/#validate_by_upload
  • HTML kód nepotřebuje mít doctype – náš systém doctype odstraní
  • HTML kód musí mít být kódován UTF-8
 • Pro dodaný HTML kód lze použít CSS formátování:
  • Lze použít CSS zápisu a to za použití párového tagu style, který musí být mezi <head> a </head> . Jinde párový tag <style></style> (mimo <head> a </head> , např. mezi <body> a </body> bude naším systémem ostraněn).
  • Inline styly mohou být použité, zůstanou na své pozici a budou funkční
  • HTML kód nesmí obsahovat @import – ten je naším systém odstraněn
 • Direct mail nesmí obsahovat kód žádného skriptovacího jazyka např. JavaScript – náš systém ho odstraní
 • Direct mail nesmí obsahovat mapování obrázku (pomocí tagu <map> ).
 • Všechny odkazy musí vést do nového okna (parametr target="_blank").
 • Prokliky všech odkazů se měří dohromady (nepoužije-li klient vlastní měření již v kódu direct mailu).
 • Obrázky musí být součástí dodaných podkladů, v HTML kódu musí být cesta relativní.
  • Pokud si je klient jist, že jeho servery unesou zátěž rozeslaného direct mailu, může nechat obrázky na svých serverech a použije absolutní cestu.
 • Direct mail by neměl obsahovat obrázky na pozadí elementů

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek má Economia a.s. právo pozastavit realizaci objednávky až do odstranění problémů a splnění všech podmínek.

Doporučení, jak docílit správného zobrazení direct mailů:

 • Z hlavní šablony stylů emailové aplikace se mohou na direct mail dědit některé vlastnosti, které mohou ovlivňovat stylování direct mailu (pokud je zobrazován přes webové rozhraní). Proto doporučujeme použít vlastních identifikátorů pro stylování konkrétních elementů direct mailu pro zabránění dědění vlastností webového rozhraní.
 • Direct maily by měly být psány jako HTML maily. Jejich psaní má svá specifika a liší se od psaní běžné stránky.
  • Běžně se používá tabulkový layout. Hodnoty vlastností jednotlivých elementů se nastavují u každého elementu zvlášť.
  • Lze použít tzv. Media Queries, neboli podmínky, které umožňují aplikovat různá CSS pravidla v různých technických kontextech. Media Queries musí být umístěné v párovém tagu <style></style> (spolu s dalšími CSS pravidly) mezi párovým tagem <head> a </head>

 

Seznam kategorií cíleného infotextu

Hlavní zájmy

 • Ekonomika / Finance
 • Auta
 • Cestování / Dovolená
 • Bydlení / Zahrada
 • Mobilní telefony / Elektronika
 • Móda
 • Rodina / Děti
 • Kultura

Ostatní cílení

 • Pohlaví
 • Věk
 • Okresy, kraje

Economia audience

Pro zacílení Direct mailu lze dále použít Economia audience segmenty, jako např. „zájemce o nákup mobilního telefonu“ nebo „zájemce o módu“. Díky možnosti zacílit konkrétní publikum získávají inzerenti velmi efektivní nástroj jak pro branding, tak i pro výkonnostní kampaně. Pro aktuální seznam dostupných segmentů nás neváhejte kontaktovat.