Nativní reklama

Nativni reklama je reklama, která graficky, kontextem a pocitově splývá s okolním obsahem v médiu ve kterém se objevuje a zapadá do jeho obsahu.

Příklad v toku zpráv na Centrum.cz

 

Ukázka kreativy

 • Ukázka Nativní reklamy na Centrum.cz zde
 • Ukázka Nativní reklamy na Aktualne.cz zde

Technické paramentry

 • Titulek: 72 znaků včetně mezer. Může být max 85, ale 72 je minimum které se zobrazí vždy.
 • Perex: 95 znaků včetně mezer. Perex se nezobrazuje všude, např. na centrum.cz
 • Inzerát bude označen slovem „Reklama“
 • Poutací obrázek: vzhledem k různému rozměru obrázků v anotacích je vhodné dodat tyto velikosti:
  • 353x353px
  • 252x189px
  • 280x186px
  • 230x130px
 • V případě cílení pouze na konkrétní weby jsou rozměry tyto:
  • Centrum / Atlas / Volny: 230x130px, 252x189px
  • Hn.cz: 230x130px, 252x189px
  • Zena.cz: 353x353px
  • Aktualne.cz: 280x186px 
 • Pokud nebudou dodány všechny doporučené rozměry, nemusí být vidět celá plocha obrázku (v závislosti na webu / sekci kde se reklama zobrazí). V horních pozicích na Centrum / Atlas / Volny se poutací obrázek nezobrazuje.
 • Datová velikost jednoho poutacího obrázku je 75kB (max. datová velikost jednoho poutacího obrázku je 100kB)