PR článek – Ekonom.cz

Ukázka kreativy

 • Ukázka PR článek na Ekonom.cz zde

 
Příklad v toku zpráv na Ekonom.cz

 
 

Složení Technické specifikace
Titulek Titulek musí mít do 85 znaků včetně mezer.
Perex Délka do 95 znaků včetně mezer.
Obrázek k anotaci statický GIF/JPG/PNG:

 • 190px šířka, 107px výška
Hlavní poutací obrázek článku statický GIF/JPG/PNG:

 • 756px šířka, 425px výška.
Text a obsah článku
 • Text by měl mít maximálně 3000 znaků včetně mezer.
 • V článku lze použít 5 odkazů směřujících na stránky mimo článek a souvisejících s předmětem a obsahem článku.
Doprovodné a ostatní ilustrace do článku
 • Obrázky musejí být „na šířku“ v poměru 16:9, minimálně v rozlišení 640x360px.
 • Celkový počet uveřejněných obrázků či jejich výběr posoudí redaktor dle délky a formátování textu.

 

Doporučený způsob předání podkladů

 • Podklady pro zpracování a nasazení PR článku dodat ideálně 5 dnů před startem kampaně
 • Text článku připravený a formátovaný na odstavce s vyznačením zvýrazněných (tučných) pasáží a odkazů směřujících mimo článek (včetně cílových URL), uložený ve formátu .DOC nebo .RTF.
 • Soubory obrázků pojmenované podle tématu článku, typu a rozměru.
  • Max. datová velikost jednoho obrázku – 250kB
  • V případě obrázku který obsahuje logo či jiný textový prvek, prosíme o zaslání obrázku koncipovaného pro výřezy 16:9, 3:2 a 1:1
   • Koncipování obrázku pro výřezy z důvodu správného zobrazení napříč zařízeními (PC, Mobilní zařízení,…)
 • Případné měřící kódy v samostatném .TXT souboru s popisem a označním jednotlivých kódů a skriptů.

 

Obecná pravidla

 • Nadpis nesmí obsahovat kapitálky, vyjma ustálených slovních spojení.
 • Musí být dodržena diakritika a interpunkce.
 • Text by neměl obsahovat nespisovné výrazy a nesmí obsahovat výrazy vulgární.
 • Text musí být psán v souladu s platnými pravidly pravopisu.