PR článek – Vybermiauto.cz

Složení Technické specifikace
Titulek Titulek musí mít do 70 znaků včetně mezer.
Perex Délka do 300 znaků včetně mezer.
Obrázek k anotaci Lze použít pouze jeden obrázek, který se zobrazí jak v anotaci tak v článku. Formát JPG, minimálně 1024px na šířku, snímek musí být na šířku s poměrem stran 4:3
Text a obsah článku
  • Délka textu není omezena, ale doporučuje se mezi 1500 a 4000 znaky včetně mezer.
  • V článku lze použít 5 odkazů směřujících na stránky mimo článek a souvisejících s předmětem a obsahem článku.

 

Doporučený způsob předání podkladů

  • Podklady pro zpracování a nasazení PR článku dodat ideálně 5 dnů před startem kampaně
  • Text článku připravený a formátovaný na odstavce s vyznačením zvýrazněných (tučných) pasáží a odkazů směřujících mimo článek (včetně cílových URL), uložený ve formátu .DOC nebo .RTF.
  • Případné měřící kódy v samostatném .TXT souboru s popisem a označním jednotlivých kódů a skriptů.

 

Obecná pravidla

  • Nadpis nesmí obsahovat kapitálky, vyjma ustálených slovních spojení.
  • Musí být dodržena diakritika a interpunkce.
  • Text by neměl obsahovat nespisovné výrazy a nesmí obsahovat výrazy vulgární.
  • Text musí být psán v souladu s platnými pravidly pravopisu.