Tisková zpráva

Složení Technické specifikace
Nadpis Maximálně 300 znaků včetně mezer
Hlavní poutací obrázek statický GIF/JPG/PNG; velikost zdrojové fotky ideálně 730×410 px
Perex Délka do 150 znaků včetně mezer.
Text a obsah článku
 • text musí mít max. 2000 znaků včetně mezer
 • v článku lze použít maximálně 5 odkazů směřujících na stránky mimo článek
 • do textu neumisťujeme jiné fotografie (bude použita pouze fotografie poutací)

Doporučený způsob předání podkladů

 • Text článku připravený a formátovaný na odstavce s vyznačením zvýrazněných (tučných) pasáží a odkazů směřujících mimo článek (včetně cílových URL), uložený ve formátu .DOC nebo .DOCX.
 • Soubory obrázků pojmenované podle tématu článku, typu a rozměru.
  • Max. datová velikost jednoho obrázku – 250kB
  • V případě obrázku který obsahuje logo či jiný textový prvek, prosíme o zaslání obrázku koncipovaného pro výřezy 16:9, 3:2 a 1:1
   • Koncipování obrázku pro výřezy z důvodu správného zobrazení napříč zařízeními (PC, Mobilní zařízení,…)

Obecná pravidla

 • Nadpis nesmí obsahovat kapitálky, vyjma ustálených slovních spojení.
 • Musí být dodržena diakritika a interpunkce.
 • Text by neměl obsahovat nespisovné výrazy a nesmí obsahovat výrazy vulgární.
 • Text musí být psán v souladu s platnými pravidly pravopisu.