Soutěž – Aktuálně.cz

Je komerční text, kterým inzerent uživatelům předává informace, představuje či upozorňuje na své služby či produkty. Rozšířený o možnost účasti v soutěži o věcné ceny spojené s předmětem činnosti inzerenta.

Podklady je nezbytné zaslat minimálně 3 pracovní dny před publikací PR článku/soutěže.

Technické parametry

Složení Technické specifikace
Nadpis Maximálně 100 znaků včetně mezer
Anotace Maximálně 300 znaků včetně mezer
Obrázek k anotaci statický GIF/JPG/PNG; velikost zdrojové fotky ideálně 640x360px. *
Hlavní poutací obrázek soutěže statický GIF/JPG/PNG; velikost zdrojové fotky ideálně 640x360px
Text a obsah soutěže
 • doporučená délka textu je do 1-3 tisíce znaků včetně mezer (pokud je soutěž spojena s PR článkem)
 • do textu je možné vkládat odkazy směřující na stránky mimo soutěž a související s předmětem a obsahem soutěže
Soutěžní otázky
 • soutěž obvykle obsahuje 1 až 3 otázky, ke každé z nich jsou k dispozici typicky 3 možnosti, přičemž pouze jedna je správná
 • v případě soutěže spojené s marketingovým průzkumem je možné využít max. 10 otázek
Doprovodné a ostatní ilustrace do článku
 • do textu je možné vkládat fotky orientované na výšku či na šířku (ilustrace konkrétních výher); velikost zdrojové fotky ideálně 640x360px.
 • celkový počet uveřejněných obrázků či jejich výběr posoudí zadávající (redakce/back office) dle délky a formátování textu
Výherní ceny
 • soutěží se typicky o 3, maximálně o 5 výherních cen, pokud není předem dohodnuto jinak
 • výhry rozesílá zdavatel soutěže na základě podkladů od společnosti Economia a. s., pokud není předem dohodnuto jinak
Doporučený způsob předání podkladů
 • text soutěže připravený a formátovaný na odstavce s vyznačením mezititulků, odkazů směřujících mimo článek (včetně cílových URL)
 • soutěžní otázky a varianty odpovědí včetně označené správné odpovědi
 • soubory s fotkami (GIF/JPG/PNG) označenými (hlavní poutací obrázek plus fotky do textu soutěže)
 • případné měřící kódy v samostatném .TXT souboru s popisem a označním jednotlivých kódů a skriptů

* Pozn. – rozměry konkrétních foto anotací jsou: 252×189 px (HP Aktuálně.cz), 280×186 px (výpis rubriky, např. Domácí), 90×90 px (výpis rubriky na mobilu)