Soutěž – Žena.cz

Je komerční text, kterým inzerent uživatelům předává informace, představuje či upozorňuje na své služby či produkty. Rozšířený o možnost účasti v soutěži o věcné ceny spojené s předmětem činnosti inzerenta.

Podklady je nezbytné zaslat minimálně 3 pracovní dny před publikací PR článku/soutěže.

Technické parametry

Žena – Složení Technické specifikace
Nadpis maximálně 100 znaků včetně mezer.
Anotace maximálně 300 znaků včetně mezer.
Obrázek k anotaci statický GIF/JPG/PNG 350 x 350 pixelů.
Hlavní poutací obrázek soutěže statický GIF/JPG/PNG 1180 x 664 pixelů.
Text a obsah soutěže
 • text by měl mít maximálně 1000 znaků včetně mezer,
 • lze použít až 5 odkazů směřujících na stránky mimo soutěž a souvisejících s předmětem a obsahem soutěže.
Soutěžní otázky
 • počet otázek může být 3 až 5,
 • každá otázka vždy se 3 až 4 volbami odpovědí, při čemž jen jedna může být správná.
Doprovodné a ostatní ilustrace do článku
 • jsou přijímány tyto rozměry a orientace grafiky:
  • na šířku je přijímán přesný rozměr 670x563px
 • celkový počet uveřejněných obrázků či jejich výběr posoudí redaktor dle délky a formátování textu.
Výherní ceny
 • soutěží se maximálně o 4 výherní ceny, pokud není předem dohodnuto jinak. Výhry rozesílá zadavatel soutěže na základě podkladů od společnosti Economia a. s., pokud není předem dohodnuto jinak.
Doporučený způsob předání podkladů
 • text soutěže připravený a formátovaný na odstavce s vyznačením zvýrazněných (tučných) pasáží, odkazů směřujících mimo článek (včetně cílových URL), uložený ve formát .DOC nebo .RTF,
 • soutěžní otázky zvýrazněné tučně, správná odpověď zvýrazněna barvou odlišnou od okolního textu,
 • soubory obrázků pojmenované podle tématu článku, typu a rozměru,
 • případné měřící kódy v samostatném .TXT souboru s popisem a označním jednotlivých kódů a skriptů.