Starter + iLayer

Reklamní formát, který se skládá ze dvou částí/kreativ – Starter a iLayer. Velikost Starteru se odvíjí od velikosti standartních reklamních formátů (300×250, 300×600, 480×300, 990×210,…) a iLayer o fixní velikosti překrývá (po interakci kurzoru myši se starterem) celou plochu starteru a dále část obsahu.

Jednotlivé kreativy pouze volají potřebné javascriptové funkce. Část iLayer se zobrazí po najetí kurzorem na starter se zpožděním 3 sekundy. Pokud do tohoto časového limitu uživatel opustí kurzorem starter, iLayer se nezobrazí. Frekvenční omezení 1 x UU / den.
  

Ukázka kreativy

Ukázka kreativy na službě Hn.cz k nalezení ZDE
  

Technické parametry

Starter iLayer
Formát HTML5, JPG, PNG, GIF HTML5, JPG, PNG, GIF
Rozměry (ŠxV) 300×250
300×600
160×600
300×300
480×300
990×100
990×210
970×310
960×600
Datová velikost 100 kB 100 kB
Max. délka animace (zobrazení) 30 vteřin

  

Funkcionalita

V případě dodání Ilayeru ve formátu HTML5 je pro zavírací tlačítko třeba použít následující kód pro funkčnost tlačítka. Toto funkci je třeba přidat do js kódu Ilayeru, a zavolat jí při kliknutí na tlačítko [zavřít X]


function closeIlayer () {
    window.parent.postMessage("closeIlayer", "*");
 	window.parent.parent.postMessage("closeIlayer", "*");
}

Zároveň je třeba do js kódu ilayeru vložit:


if ( window.addEventListener ) {
    window.addEventListener('load', loaded);
  } else {
    window.attachEvent('onload', loaded);
  }

function loaded () {
     setTimeout(function () {
           window.parent.postMessage("iframeLoaded", "*");
           window.parent.parent.postMessage("iframeLoaded", "*");
     }, 500);
   }

  

Důležité

 • V případě HTML5 formátu je nutné dodržet definici prokliku.
 • URL pro proklik (včetně případného měření) a kód pro externí měření impresí, pokud je vyžadováno, zašlete prosím spolu s podklady.
 • iLayer nesmí překrýt (na službách centrum.cz, atlas.cz, volný.cz) lištu vyhledávání a widget s e-mailem.
 • ilayer se zobrazí po najetí kurzorem na starter se zpožděním 3 sekundy. Pokud do tohoto časového limitu uživatel opustí kurzorem starter, I-Layer se nezobrazí.
 • Zavření iLayeru se provede při stisktnutí křížku s popiskem „Zavřít“ v právem horním rohu nebo po uplynutí animace iLayeru.
 • Pokud je iLayer v transparentní formě musí být použita poloprůhledná vrstva černé barvy pro vizuální oddělení iLayeru od obsahu.