Video banner

Video banner je reklamní HTML5 formát, který se skládá z videa a statického obrázku.

Ukázka kreativy

  • Ukázku kreativy v pozici halfpage naleznete zde
  • Ukázku kreativy v pozici megaboard naleznete zde
  • Ukázku kreativy v pozici medium rectangle naleznete zde

  

Technické parametry

Formát Rozměry (ŠxV) Datová velikost
leaderboard 990×100 do 2MB včetně videa
double leaderboard 990×210 do 2MB včetně videa
medium rectangle 300×250 do 2MB včetně videa
half page ad 300×600 do 2MB včetně videa
wallpaper 480×300 do 2MB včetně videa
megaboard 970×310 do 2MB včetně videa

  

Důležité

  • Pro zhotovení kreativy prosím dodržte specifikaci pro HTML5 Video
  • V případě HTML5 formátu je nutné dodržet definici prokliku.
  • Pri načtení banneru musí být veškerý zvuk vypnut..
  • Spuštění zvuku musí proběhnout pouze po přímé interakci uživatele s bannerem – kliknutim na zapnutí zvuku v ovládání videa.
  • Banner musí obsahovat ovládací tlačítka PAUSE, PLAY a možnost vypnutí zvuku.
  • URL pro proklik (včetně případného měření) a kód pro externí měření impresí, pokud je vyžadováno, zašlete prosím spolu s podklady.